Dobra bonitetna ocena podjetja: kaj nam sploh pove? | Coface PKZ zavarovalnica d.d.

Dobra bonitetna ocena podjetja: kaj nam sploh pove?

Bonitetna ocena je skupek podatkov o lastnostih in značilnostih podjetja, ki nam pove, kako zanesljivo, uspešno, trdno in perspektivno je njegovo poslovanje in ali lahko predstavlja solidnega poslovnega partnerja.

Bonitetna ocena skuša odražati kakovost poslovanja

Pojem »boniteta« izvira iz latinščine (lat. bonus) in označuje nekaj, kar je dobro, kar ima pozitivne lastnosti.

Finančni strokovnjaki niso čisto zedinjeni glede pojmovanja bonitetne ocene: nekateri, bolj tradicionalni strokovnjaki, bonitetno oceno pojmujejo ožje in jo enačijo s kreditno sposobnostjo ali s plačilno sposobnostjo podjetja – to je tisti del, ki je v največji meri povezan s podjetji, ki jim grozi stečaj ali imajo kakršne koli druge likvidnostne težave. V tem primeru rečemo, da imajo slabo bonitetno oceno

Toda bonitetno oceno lahko pojmujemo še širše: bonitetno poročilo odraža vse lastnosti, ki so povezane s kakovostjo poslovanja, kar zajema zanesljivost, solidnost, uspešnost in perspektivnost. Tako pojmovanje je sodobnejše in se od tradicionalnega razlikuje predvsem v tem, da daje večji poudarek tudi na prihodnost in na potencial, ne samo na preteklost podjetja.

Tradicionalno pojmovanje bonitetne ocene vključuje predvsem kvantitativne podatke, torej podatke, ki jih lahko merimo in izrazimo s številkami. Sodobnejše bonitetno poročilo pa bo vsebovalo tudi kvalitativne lastnosti podjetja, njegove »mehke« elemente, ki jih je težje ali celo nemogoče opredeliti s številčnimi vrednostmi.

Kakšne podatke pridobimo v bonitetnem poročilu

Bonitetno poročilo je sestavljeno iz finančnih in nefinančnih kazalnikov, pri čemer so finančni kazalniki tisti, ki predstavljajo osnovo vsake bonitetne ocene.

Finančni kazalniki tako vključujejo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida in računovodske kazalnike. Nefinančni kazalniki oziroma kakovostni dejavniki so tisti, ki marsikdaj povedo celo več o podjetju, kot sami finančni kazalniki: zgodovina in pravna organizacija podjetja, kultura, informacijski sistem, lokacija, lastniška struktura, dejavnost, nepremičnine, ki jih ima podjetje v lasti, kakovost posameznih izdelkov, stopnja inovacije in celostna strategija, s katero podjetje stopa na tržišče.

Zakaj je vse to pomembno?

Bonitetna ocena posameznega podjetja nam pove, kakšna je varnost poslovanja s tem podjetjem. Za podjetja, ki imajo dobre bonitetne ocene, obstaja manjša verjetnost, da bodo v bližnji prihodnosti doživela stečaj ali prisilno poravnavo, manj verjetno je tudi, da bi jim blokirali transakcijski račun.

Pridobitev bonitetnega poročila torej omogoča, da podjetje lažje obvladuje finančna tveganja in lažje prepozna perspektivne poslovne priložnosti. Lastno bonitetno oceno pa lahko hkrati uporabi kot najboljšo referenco za poslovne partnerje in za javnost.

Bonitetna ocena kot instrument za sprejemanje odločitev

Danes je povsem običajno, da pridobimo bonitetno poročilo o gospodarskem subjektu, preden se spustimo v dogovor o poslovnem sodelovanju. To je še posebej pomembno za tuja podjetja, sploh iz tistih držav, ki jih ne poznamo dovolj in za katere težko določimo, v kakšnem političnem in družbenem stanju so.

S pomočjo bonitetne ocene se podjetje lahko izogne neljubim finančnim situacijam, do katerih lahko pride, če poslovni partner slabo posluje. Prav zato bonitetno poročilo uvrščamo med enega najpomembnejših orodij za sprejemanje kakovostnih poslovnih odločitev.

Bonitetno poročilo o vaših obstoječih in bodočih kupcih

V SID – Prvi kreditni zavarovalnici pridobimo bonitetno poročilo o vaših kupcih. To nam omogoča gosta in kakovostna mreža vseh pomembnih virov bonitetnih informacij, s čimer jamčimo kakovostne, verodostojne podatke.

SID – Prva kreditna zavarovalnica upošteva sodoben pristop k pridobivanju podatkov za čim bolj natančno in kakovostno analizo vaših kupcev: poleg standardnih podatkov, ki nam omogočajo, da ugotavljamo kreditno in plačilno sposobnost kupcev, upoštevamo tudi druge informacije, ki jih pridobimo z vaše strani, pa tudi s strani bank, medijev in gospodarskih predstavništev.

Ko se odločite, da bi radi pridobili ponudbo za zavarovanje terjatev, poskrbimo tudi za bonitetno poročilo kupcev – to je pomemben korak, saj nam omogoča, da določimo ustrezno višino zavarovalne premije in da vam primerno krijemo hrbet v primeru škodnega dogodka.

Prava informacija je vredna več kot 100 novic

Prave informacije in koristni nasveti lahko pomembno vplivajo na razvoj vašega poslovanja. Bodite vedno na tekočem. Brezplačno se vpišite med prejemnike spletnih novic in prvi boste izvedeli o novostih, zanimivostih in o dogajanju na trgu.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA

To vprašanje je namenjeno preizkusu, ali ste uporabnik ali robot.

12 + 0 =
Rešite to enostavno matematično nalogo. Npr. za 1+3 vnesite 4.

Pogosta vprašanja

 • Kaj vključuje storitev zavarovanja terjatev?

  Storitev zavarovanja terjatev krije rizik neplačila kupcev, ki jim prodajate na odprt račun. Pri Coface PKZ zavarujete terjatve, ki nastanejo pri prodaji blaga in storitev doma ali v tujini.

  Zavarovanje krije komercialne rizike, kot so prekomerna zamuda plačil in primeri insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava), ter nekomercialne ali politične rizike.

  Zavarovanje terjatev vključuje ocenitev bonitete kupcev, oceni sledi odločitev o višini zavarovalnega kritja za posameznega kupca. Zavarovanje terjatev vključuje tudi upravljanje teh: stalno spremljanje kupca in prilagajanje ustrezne višine limita. V primeru nastanka zavarovalnega primera vam izplačamo zavarovalnino.

 • Zakaj zavarovati terjatve? Kaj pridobimo?
  • Varovanje pred finančno izgubo zaradi neplačila,
  • povečanje vaših prihodkov in dobičkonosnosti,
  • izboljšana kreditna sposobnost vašega podjetja in s tem
  • lažji dostop do financiranja.

  Banka namreč prepozna koristi zavarovanja podjetja:

  • zmanjšanje tveganja,
  • povečanje prihodkov in dobičkonosnosti,
  • zmanjšanje stroškov preverjanja kupcev,
  • zagotavljanje visokega nivoja upravljanja tveganj ter posledično
  • izboljšanje vaše bonitete.

  Zavarovanje terjatev vam omogoča varno prodajo na odprt račun (odloženo plačilo) brez dodatnih varščin, ki bi jih sicer morali zagotoviti vaši kupci. V sklopu zavarovanja terjatev vam nudimo tudi pomoč pri reševanju težav s prekomernimi zamudami plačil (opomini, način izterjave ipd.) ter strokovno asistenco (pravni nasveti, informacije o posebnostih poslovanja različnih sektorjev na različnih trgih ipd.).

Kontakt

Davčna ulica 1 (južni vhod)
1000 Ljubljana

To prevent automated spam submissions leave this field empty.