Kako zaščititi podjetje pred finančnimi luknjami | Coface PKZ zavarovalnica d.d.

Kako zaščititi podjetje pred finančnimi luknjami

Da podjetje lahko sploh obstaja in posluje, mora imeti vsaj osnovno urejene finance. To pomeni, da mora vodstvo posvetiti čas tudi finančnemu področju poslovanja, ne samo produktnemu ali prodajnemu, čeprav sta tudi ti dve področji izjemno pomembni.

Uspešnost podjetja in njegova prihodnost sta torej odvisni predvsem od tega, kako vodilni načrtujejo, spremljajo in ščitijo denarna sredstva.

Kaj gre lahko narobe, če ne vemo, kje nam denar uhaja?

Vsak posel, naj se na prvi pogled zdi še tako varen, predstavlja določeno mero tveganja. Tveganje je možnost, da se bo nek posel odvil drugače, kot smo pričakovali – čeprav največkrat pomislimo na negativen prizvok, nam tveganje lahko prinese tudi dobre rezultate, če se finančna plat posla odvije v naš prid. Vendar se na žalost to ne zgodi prav pogosto.

Tveganje pa ni vezano samo na posle s poslovnimi partnerji, temveč na celotno gospodarjenje v podjetju.

Če ne razmislimo o možnih scenarijih, delamo hudo napako

Ena največjih napak, ki jih storijo manj izkušeni direktorji in vodje, je to, da ne predvidijo dogodkov, ki bi lahko pomenili kakršno koli izgubo, predvsem na finančnem področju.

Odgovoren in gospodaren vodja ima jasno nalogo: podjetje mora na sistematičen način ščititi pred finančnimi tveganji. Ta proces poimenujemo obvladovanje tveganja (angl. risk management), zajema pa omejevanje finančne izgube in zagotavljanje čim nižjih stroškov podjetja. Za ustrezen nadzor nad tveganji ima vodstvo na voljo več različnih orodij, pri čemer mu lahko uspešno pomagajo banke in zavarovalnice.

Čeprav so z obvladovanjem tveganja povezani določeni stroški, so ti pogosteje nižji od stroškov, ki nastanejo ob hudi finančni škodi. Kljub temu mala podjetja težje organizirano nadzorujejo tveganja: poleg stroškov, ki nastopijo, ko se podjetje poveže z ustanovami ali partnerji, ki skrbijo za finance, je organizirano obvladovanje tveganj povezano tudi z organizacijo v podjetju. Če malo podjetje nima ustreznega znanja ali delovne sile, se nadzor nad tveganji občutno zmanjša. A ker je škoda lahko za podjetje usodna, je vseeno priporočljivo, da se tudi mala podjetja obrnejo na ustrezno ustanovo.

Katastrofe se lahko zgodijo čez noč

Če vodstvo v vašem podjetju ne kontrolira tega področja poslovanja, se lahko hitro zgodi (ali se je celo že zgodilo), da zapadate v hude finančne težave. Razlog za to je pogosto prekomerno kopičenje dolgov, saj denar vašega podjetja leti skozi okno pri nabavi dragih surovin, plačilih položnic za porabo energije, obrestnih merah in podobnem.

Tudi če ste pri spremljanju cen surovin in pri varčevanju s stroški izjemno vestni, se lahko pojavijo finančni udarci zaradi drugih dejavnikov. Vaši kupci, ki vam danes zagotavljajo določene prilive, vam že jutri lahko nehajo plačevati izdane račune.

Dobavitelji in kupci – kdo lahko povzroči več škode in na kaj lahko vplivamo

Finančna tveganja niso vsa enaka – na nekatera izmed njih preprosto ne moremo vplivati, določeno mero tveganj pa lahko veliko lažje obvladujemo.

Tveganja, na katera ne moremo vplivati, so na primer spremembe obrestnih mer in deviznih tečajev, cene materiala in surovin, cene energije in podobno. Gre v glavnem za vrednosti, ki jih določa trg. Kljub temu da na te vrednosti nimamo nikakršnega vpliva, lahko vsaj deloma predvidimo, kakšne bodo spremembe. Ključno je, da spremljamo dogajanje v svojem sektorju, dogajanje v državi in drugih institucijah, ki so povezane s tovrstnimi spremembami (npr. banke).

Pri poslovanju pa se srečamo tudi s finančnimi tveganji, na katera lahko vplivamo. Podjetja se pri tej vrsti tveganj spopadajo predvsem z izbiro dobaviteljev in odločitvami za sklenitev posla s kupci. V teh primerih se moramo zavedati, da je tveganje praktično neizogibno – najbolj priporočljivo je, da skušamo čim bolj omejiti potencialno škodo.

Dobavitelji, logistična podjetja in pogodbeni partnerji, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov ne izpolnijo svojih obveznosti, lahko predstavljajo hud finančni udarec za podjetje, saj se zaradi neizpolnitve dolgovi povečajo, premožanje pa se niža.

Še večjo nevarnost pri poslovnem tveganju pa predstavljajo kupci. Vse pogosteje se dogaja, da kupci svojih obveznosti ne morejo poravnati, čeprav so izdelke ali storitve naročili in se ob tem dobro zavedali, kakšna je cena, ki bi jo morali plačati.

Pred težavami s kupci se lahko ustrezno zaščitite

Ker vaše podjetje najbrž posluje na odprt račun, tvegate vsakič, ko odpremite naročeno blago in zanj izdate račun. Tudi pri dolgoletnih partnerstvih se lahko zgodi, da kupec računa preprosto ne bo poravnal – najpogosteje zato, ker je prišlo do stečaja ali do prisilne poravnave.

Takšni izgubi, ki lahko temeljito ogrozi poslovanje ali celo obstoj podjetja, se lahko izognete tako, da zavarujete terjatve, ki jih imate do kupcev.

Bodite prepričani, da ste ustrezno zaščitili najbolj tvegane posle

Za pridobitev ugodne ponudbe za zavarovanje terjatev najprej izpolnite vprašalnik . V najkrajšem možnem času boste pridobili ponudbo za zavarovanje, ki bo vaše podjetje ustrezno ščitilo pred morebitno katastrofalno škodo.

 

 

Prava informacija je vredna več kot 100 novic

Prave informacije in koristni nasveti lahko pomembno vplivajo na razvoj vašega poslovanja. Bodite vedno na tekočem. Brezplačno se vpišite med prejemnike spletnih novic in prvi boste izvedeli o novostih, zanimivostih in o dogajanju na trgu.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA

To vprašanje je namenjeno preizkusu, ali ste uporabnik ali robot.

3 + 17 =
Rešite to enostavno matematično nalogo. Npr. za 1+3 vnesite 4.

Pogosta vprašanja

 • Kaj vključuje storitev zavarovanja terjatev?

  Storitev zavarovanja terjatev krije rizik neplačila kupcev, ki jim prodajate na odprt račun. Pri Coface PKZ zavarujete terjatve, ki nastanejo pri prodaji blaga in storitev doma ali v tujini.

  Zavarovanje krije komercialne rizike, kot so prekomerna zamuda plačil in primeri insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava), ter nekomercialne ali politične rizike.

  Zavarovanje terjatev vključuje ocenitev bonitete kupcev, oceni sledi odločitev o višini zavarovalnega kritja za posameznega kupca. Zavarovanje terjatev vključuje tudi upravljanje teh: stalno spremljanje kupca in prilagajanje ustrezne višine limita. V primeru nastanka zavarovalnega primera vam izplačamo zavarovalnino.

 • Zakaj zavarovati terjatve? Kaj pridobimo?
  • Varovanje pred finančno izgubo zaradi neplačila,
  • povečanje vaših prihodkov in dobičkonosnosti,
  • izboljšana kreditna sposobnost vašega podjetja in s tem
  • lažji dostop do financiranja.

  Banka namreč prepozna koristi zavarovanja podjetja:

  • zmanjšanje tveganja,
  • povečanje prihodkov in dobičkonosnosti,
  • zmanjšanje stroškov preverjanja kupcev,
  • zagotavljanje visokega nivoja upravljanja tveganj ter posledično
  • izboljšanje vaše bonitete.

  Zavarovanje terjatev vam omogoča varno prodajo na odprt račun (odloženo plačilo) brez dodatnih varščin, ki bi jih sicer morali zagotoviti vaši kupci. V sklopu zavarovanja terjatev vam nudimo tudi pomoč pri reševanju težav s prekomernimi zamudami plačil (opomini, način izterjave ipd.) ter strokovno asistenco (pravni nasveti, informacije o posebnostih poslovanja različnih sektorjev na različnih trgih ipd.).

Kontakt

Davčna ulica 1 (južni vhod)
1000 Ljubljana

To prevent automated spam submissions leave this field empty.