Kupec drvi v stečaj – kako postopati, če imamo zavarovane terjatve? | Coface PKZ zavarovalnica d.d.

Kupec drvi v stečaj – kako postopati, če imamo zavarovane terjatve?

Čeprav slovensko podjetništvo cveti, raste in počasi postaja vse bolj konkurenčno, ne moremo pričakovati, da bo gospodarski razcvet razrešil in preprečil vse težave, s katerimi se srečujejo slovenska podjetja. Prav zaradi rekordnega števila stečajev pravnih oseb v letu 2017 so zaščita pred neplačilom in ustrezni mehanizmi pri upravljanju s terjatvami še vedno tisti ukrepi, ki jih strokovnjaki svetujejo vsem gospodarskim družbam, ki poslujejo na odprt račun.

Prva kreditna zavarovalnica svojim zavarovancem nudi strokovno podporo in stalni monitoring kupcev, s tem pa pripomore k pomembni administrativni razbremenitvi podjetja. Kontinuirano spremljanje bonitetnih ocen in dogajanja v zvezi z zavarovanimi terjatvami omogoča, da skupaj z zavarovalnico pravočasno ukrepate in se izognete finančnim težavam zaradi prekomernih zamud ali neplačila. Če pride do škodnega primera, vložite odškodninski zahtevek in prejmete poplačilo škode.

Ne glede na to, da strokovni svetovalci budno spremljajo stanje zavarovančevih kupcev, mora tudi zavarovano podjetje ravnati odgovorno in gospodarno. Pomembno je, da upošteva svoj del dolžnosti pri upravljanju s terjatvami. Če obstaja sum, da je kupec zašel v težave in da je premoženje v terjatvah ogroženo, mora zavarovanec nemudoma o tem obvestiti zavarovalnico.

Kaj morate upoštevati, da se izognete finančni škodi zaradi stečaja kupca

 

Sprotno prijavljanje terjatev zavarovalnici

Da zavarovanje velja za vse terjatve podjetja, jih morate sproti prijavljati v zavarovanje. Ves promet na odprt račun, ki ste ga realizirali v koledarskem mesecu, morate prijaviti do 15. dne v naslednjem mesecu. To lahko preprosto storite s pomočjo aplikacije PKZ-Net. Na podlagi prijave realiziranega prometa vam zavarovalnica obračuna zavarovalno premijo. To je pomembno, saj delež neprijavljenih terjatev do kupcev zniža zavarovalno kritje – pripadajoča zavarovalnina se zniža za enak delež. Prav tako je zelo pomembno redno plačevanje zavarovalne premije, saj le tako lahko zavarovalnica zagotovi izpolnjevanje svojih obveznosti do zavarovanca.

Obveščanje o dolžnikovi zamudi s plačilom

Pri sklenitvi pogodbe o zavarovanju terjatev ste zavarovalnico seznanili z najočitnejšimi značilnostmi vsakega kupca, pa tudi s plačilnimi roki, povprečno zamudo s plačili, morebitnimi dodatnimi jamstvi, zneskom odprtih terjatev in tako naprej. Kakršna koli znatna sprememba, ki jo zaznate pri kupcu, lahko pomembno vpliva na kakovost tveganja. Pomembno je torej, da svojega svetovalca obveščate o vsakršni spremembi ali dogodku, ki vas skrbi – lahko gre za spremembo plačilnega roka, prekomerne zamude, zahteva po podaljšanju dospelosti, ponudbe o delnem plačilu s strani kupca in podobno.

Ustavitev nadaljnjih dobav

Pomembno je, kako se zavarovalnica in podjetje dogovorita o nadaljnjih dobavah v primeru, da kupec ob dospelosti ne poravna svojih obveznosti. Ni realno pričakovati, da bodo kupci poravnali fakture že ob dospelosti, zato je prav, da se upošteva določen nivo tolerance. Najbolje je, da upoštevamo pravilo: ko najstarejša neplačana faktura zapade v plačilo, je treba v določenem roku nadaljnje dobave ustaviti. Rok je določen v zavarovalni pogodbi, o vseh podrobnostih pa se lahko kadar koli posvetujete s svojim strokovnim svetovalcem.

Kako vložite odškodninski zahtevek?

Ob škodnem primeru, ki je lahko posledica stečaja, prisilne poravnave ali podobnih postopkov, podaljšane zamude plačila, prepoved uvoza blaga in storitev, prepoved konverzije, moratorij plačil itd. S tem, ko je zoper dolžnika uveden nek sodni postopek, ki vpliva na terjatve vseh neprivilegiranih (navadnih) upnikov, ste kot zavarovanec upravičeni vložiti odškodninski zahtevek. V zavarovalni pogodbi je določen tudi časovni rok, v katerem lahko zavarovanci zahtevek vložijo.

Odškodninskemu zahtevku mora biti priložena dokumentacija:

 • izpolnjen obrazec z navedbo faktur, ki jih uveljavlja in navedbo zavarovalnega primera,
 • kopije neplačanih faktur,
 • priznanje terjatev s strani dolžnika (npr. IOP),
 • dokazila o že izvršenih ukrepih izterjave (opomini, morebitne tožbe),
 • kartico prometa s kupcem.

V primeru stečajnega postopka se odškodninskem zahtevku doda še kopijo prijave terjatev v postopek in kopijo priznanja terjatev s strani stečajnega upravitelja.

Prava informacija je vredna več kot 100 novic

Prave informacije in koristni nasveti lahko pomembno vplivajo na razvoj vašega poslovanja. Bodite vedno na tekočem. Brezplačno se vpišite med prejemnike spletnih novic in prvi boste izvedeli o novostih, zanimivostih in o dogajanju na trgu.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA

To vprašanje je namenjeno preizkusu, ali ste uporabnik ali robot.

1 + 1 =
Rešite to enostavno matematično nalogo. Npr. za 1+3 vnesite 4.

Pogosta vprašanja

 • Kaj vključuje storitev zavarovanja terjatev?

  Storitev zavarovanja terjatev krije rizik neplačila kupcev, ki jim prodajate na odprt račun. Pri Coface PKZ zavarujete terjatve, ki nastanejo pri prodaji blaga in storitev doma ali v tujini.

  Zavarovanje krije komercialne rizike, kot so prekomerna zamuda plačil in primeri insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava), ter nekomercialne ali politične rizike.

  Zavarovanje terjatev vključuje ocenitev bonitete kupcev, oceni sledi odločitev o višini zavarovalnega kritja za posameznega kupca. Zavarovanje terjatev vključuje tudi upravljanje teh: stalno spremljanje kupca in prilagajanje ustrezne višine limita. V primeru nastanka zavarovalnega primera vam izplačamo zavarovalnino.

 • Zakaj zavarovati terjatve? Kaj pridobimo?
  • Varovanje pred finančno izgubo zaradi neplačila,
  • povečanje vaših prihodkov in dobičkonosnosti,
  • izboljšana kreditna sposobnost vašega podjetja in s tem
  • lažji dostop do financiranja.

  Banka namreč prepozna koristi zavarovanja podjetja:

  • zmanjšanje tveganja,
  • povečanje prihodkov in dobičkonosnosti,
  • zmanjšanje stroškov preverjanja kupcev,
  • zagotavljanje visokega nivoja upravljanja tveganj ter posledično
  • izboljšanje vaše bonitete.

  Zavarovanje terjatev vam omogoča varno prodajo na odprt račun (odloženo plačilo) brez dodatnih varščin, ki bi jih sicer morali zagotoviti vaši kupci. V sklopu zavarovanja terjatev vam nudimo tudi pomoč pri reševanju težav s prekomernimi zamudami plačil (opomini, način izterjave ipd.) ter strokovno asistenco (pravni nasveti, informacije o posebnostih poslovanja različnih sektorjev na različnih trgih ipd.).

Kontakt

Davčna ulica 1 (južni vhod)
1000 Ljubljana

To prevent automated spam submissions leave this field empty.