Lažje do bančnega posojila z zavarovanjem terjatev | Coface PKZ zavarovalnica d.d.

Lažje do bančnega posojila z zavarovanjem terjatev

Večina podjetij potrebuje bančno posojilo, da si zagotovi likvidnost in da vlaga v razvoj poslovanja. Proces do odobritve kredita je včasih strma pot, obstajajo pa načini, ki pridobivanje bančnega posojila nekoliko olajšajo.

Bančno financiranje je za podjetja, ki želijo hitrejšo gospodarsko rast, skoraj nuja. Sredstva, ki jih bančna institucija nameni kreditiranju, so glavno gonilo razvoja – brez njih se podjetje težko razvija v koraku s časom in zelo verjetno je, da ga bo konkurenca prehitela.

Kriteriji za pridobitev bančnega posojila

Poglejmo tipičen primer podjetja, ki potrebuje kredit. Podjetje, ki se ukvarja s ponujanjem tiskarskih in založniških storitev, bi rado nadgradilo strojno opremo, saj z obstoječimi napravami ne more več dohajati povpraševanja trga. Le z nakupom ustrezne opreme bo lahko še naprej konkurenčno in donosno.

Vodstvo podjetja ve, da mora za nakup nove strojne opreme pridobiti bančno posojilo, saj nima dovolj lastnega kapitala, da bi lahko samo financiralo nadgradnjo. Banka bo pri presoji o primernosti financiranja upoštevala različne kriterije – predvsem finančne, pa tudi druge, ki so bolj kvalitativne narave.

Eden od pomembnih kriterijev je tudi način upravljanja s terjatvami v podjetju.

Odgovorno upravljanje s terjatvami – radodarnejša banka

Banka si bo vedno želela zagotoviti, da bo posojilo resnično dobila nazaj, zato mora direktor podjetja biti dobro pripravljen na vseh področjih, ki jih bo vzela pod drobnogled. Vsekakor bo na odobritev in višino bančnega posojila vplivala projekcija denarnega toka, lastna udeležba investitorja (podjetja), dobičkonosnost in med drugim tudi nivo upravljanja s terjatvami v podjetju.

Če so poslovni partnerji, s katerimi podjetje posluje na odprt račun, nestabilni ali pri odplačevanju terjatev prihaja do prekomernih zamud, bo banka presodila, da je odplačevanje kredita lahko ogroženo. Če pa ima podjetje pogodbo o zavarovanju terjatev z zanesljivo zavarovalnico, bo to močno vplivalo na odobritev in višino bančnega posojila.

Zavarovanje terjatev kot pomoč pri najemanju kredita

Storitev zavarovanja terjatev izboljša bonitetno oceno podjetja, saj mu zagotovi stabilnejše poslovanje in bolje predvidljiv denarni tok. Banke vedo, da so terjatve zavarovane z zavarovalno pogodbo, kar je dodatno jamstvo za sredstva, s katerimi bo podjetje odplačevalo kredit. Hkrati je ustrezno upravljanje s terjatvami znak, da je podjetje odgovorno in gospodarno – banke najraje sodelujejo s tistimi, ki vedo, kaj delajo s svojim premoženjem.

Obenem zavarovanje terjatev nadomesti druge oblike zavarovanja, ki jih kreditodajalci običajno zahtevajo, to pa podjetju lahko prinese še celo ugodnejše financiranje.

Boljša bonitetna ocena, konkurenčnost in večja dobičkonosnost z vstopom na nove trge so le nekatere od prednosti, ki jih zavarovanje terjatev nudi pri najemanju kredita.

 

Banka lahko prevzame pravice iz zavarovanja terjatev

Podjetje lahko na izbrano banko, kjer ima najet kredit, prenese pravice iz zavarovalne pogodbe z asignacijo. Asignacija je dokument, ki je podpisan s strani kreditne zavarovalnice, zavarovanca in banke.

V tem primeru je kreditna zavarovalnica tista, ki banko obvešča o vseh morebitnih spremembah ali okoliščinah, ki so povezane z zavarovalnim kritjem. Banka tako pridobi še bolj zanesljivo jamstvo, da bo posojilo odplačano, saj bo v primeru finančne nezmožnosti podjetja prejela izplačilo zavarovalnine, s katero bo poplačala zapadle kreditne obveznosti.

Zavarovanje terjatev je koristno – ne samo zato, ker so kreditodajalci bolj radodarni, temveč tudi zaradi bolj ali manj rizičnih razmer v gospodarstvu, še posebej na tistih trgih, ki so sicer obetavna, a jih ne poznamo najbolje.

Prava informacija je vredna več kot 100 novic

Prave informacije in koristni nasveti lahko pomembno vplivajo na razvoj vašega poslovanja. Bodite vedno na tekočem. Brezplačno se vpišite med prejemnike spletnih novic in prvi boste izvedeli o novostih, zanimivostih in o dogajanju na trgu.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA

To vprašanje je namenjeno preizkusu, ali ste uporabnik ali robot.

1 + 2 =
Rešite to enostavno matematično nalogo. Npr. za 1+3 vnesite 4.

Pogosta vprašanja

 • Kaj vključuje storitev zavarovanja terjatev?

  Storitev zavarovanja terjatev krije rizik neplačila kupcev, ki jim prodajate na odprt račun. Pri Coface PKZ zavarujete terjatve, ki nastanejo pri prodaji blaga in storitev doma ali v tujini.

  Zavarovanje krije komercialne rizike, kot so prekomerna zamuda plačil in primeri insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava), ter nekomercialne ali politične rizike.

  Zavarovanje terjatev vključuje ocenitev bonitete kupcev, oceni sledi odločitev o višini zavarovalnega kritja za posameznega kupca. Zavarovanje terjatev vključuje tudi upravljanje teh: stalno spremljanje kupca in prilagajanje ustrezne višine limita. V primeru nastanka zavarovalnega primera vam izplačamo zavarovalnino.

 • Zakaj zavarovati terjatve? Kaj pridobimo?
  • Varovanje pred finančno izgubo zaradi neplačila,
  • povečanje vaših prihodkov in dobičkonosnosti,
  • izboljšana kreditna sposobnost vašega podjetja in s tem
  • lažji dostop do financiranja.

  Banka namreč prepozna koristi zavarovanja podjetja:

  • zmanjšanje tveganja,
  • povečanje prihodkov in dobičkonosnosti,
  • zmanjšanje stroškov preverjanja kupcev,
  • zagotavljanje visokega nivoja upravljanja tveganj ter posledično
  • izboljšanje vaše bonitete.

  Zavarovanje terjatev vam omogoča varno prodajo na odprt račun (odloženo plačilo) brez dodatnih varščin, ki bi jih sicer morali zagotoviti vaši kupci. V sklopu zavarovanja terjatev vam nudimo tudi pomoč pri reševanju težav s prekomernimi zamudami plačil (opomini, način izterjave ipd.) ter strokovno asistenco (pravni nasveti, informacije o posebnostih poslovanja različnih sektorjev na različnih trgih ipd.).

Kontakt

Davčna ulica 1 (južni vhod)
1000 Ljubljana

To prevent automated spam submissions leave this field empty.