Zaščitite denarni tok kot veliki izvozniki | Coface PKZ zavarovalnica d.d.

Zaščitite denarni tok kot veliki izvozniki

Je vaše podjetje v preteklosti že imelo težave z likvidnostjo? Nestabilen denarni tok je nočna mora vseh podjetij, sploh tistih, ki morajo vedno znova investirati svoja sredstva za nakup materiala ali zalog. Prav zato je denarni tok treba ves čas treba spremljati, analizirati in načrtovati, predvsem pa predvideti tveganja, ki ga lahko ogrozijo. Če boste načrtovali korake in dovolj resno jemali tveganja, boste imeli več možnosti, da se postavite ob bok velikim izvoznikom.

Kaj sestavlja denarni tok in kako ga načrtujemo

Poslovanje vsakega podjetja je sestavljeno iz prejemkov in izdatkov, iz česar se oblikuje denarni tok. Prejemki so tista sredstva, ki jih podjetje pridobi od prodaje svojih izdelkov ali storitev, izdatki pa plačila dobaviteljem, izplačila plač zaposlenim in drugi stroški. Za stabilen denarni tok je pomembno, da so prejemki in izdatki čim bolj usklajeni, če pa zaradi narave poslovanja niso ali niti ne morejo biti, jih moramo ustrezno prilagoditi s finančnimi orodji. V idealnem primeru se presežki vlagajo v opremo, zgradbe ali druge naložbe, ki naj bi dolgoročno zagotavljale donosnost in omogočale primeren denarni tok. Če so izdatki višji od prejemkov in podjetje nima likvidnih sredstev za tekoče poslovanje, se mora zadolžiti. Praviloma velja, da večja kot je prodaja, več zadolževanja je potrebnega, da se denarni tok ohranja na sprejemljivi ravni.

Pomembno je, da predvidimo tveganja

Denarni tok je ogrožen praktično vsakič, ko vodstvo sprejme novo poslovno odločitev. Lahko gre za naložbo, posojilo ali sklenitev pogodbe z novim kupcem. Pogosto se zaradi pomanjkljivih informacij, hitrih poslovnih in političnih sprememb ter nihanj v določenih panogah prav kupci izkažejo za najbolj rizične. Zapadle terjatve ostajajo odprte zaradi plačilne nesposobnosti kupca ali celo več kupcev, kar močno zamaje denarni tok. Takšne situacije se še pred začetkom sodelovanja skušajo predvideti s pomočjo bonitetnih ocen in splošnega ugleda kupca, vendar je za večino podjetij samostojno predvidevanje prej ugibanje kot resna ocena stanja.

Steklarna Hrastnika praktično nima odpisa terjatev

Veliki slovenski izvozniki se tovrstnim situacijam skušajo povsem izogniti. Sklepanje novih poslov je nujno potrebno za rast podjetja, s tem pa so povezana tveganja neplačila in dolgoročne posledice, nemara pa celo tveganje stečaja. Peter Čas iz Steklarne Hrastnik prisega na ustrezno zavarovanje prodaje, saj meni, da je to storitev, ki pomembno zmanjša izpostavljenost podjetja plačilni nedisciplini: »V Steklarni Hrastnik so imeli že pred mojim prihodom zavarovano nezmožnost plačevanja strank, in sicer ne glede na razlog. Poleg tega pa zavarovalnica pred sklenitvijo posla preveri bonitete novih strank. V primeru, da stranka ne more zadostiti zahtevam zavarovalnice, smo bolj previdni pri sklenitvi posla oziroma prekinemo sodelovanje. Rezultati se kažejo v tem, da danes v Steklarni Hrastnik praktično ni več odpisa terjatev

Zavarovanje terjatev: ena pogodba, ki zaščiti denarni tok podjetja

Storitev zavarovanja terjatev krije rizik neplačila kupcev pri prodaji na odprt račun. Če gre kupec v stečaj ali iz kakršnega koli drugega razloga ne more poplačati svojih obveznosti do vašega podjetja, vam zavarovalnica krije hrbet in izplača odškodnino. Večkrat se zgodi, da razlogi za plačilno nesposobnost sploh niso tržne narave, saj na poslovanje podjetja krepko vpliva tudi politično stanje in morebitni nemiri v državi.

Zavarovanje terjatev vam omogoča, da ste lahko fleksibilnejši in lažje načrtujete denarni rok. Če bi se zgodilo, da kupec tudi po opominih ne bi poravnal obveznosti ali da bi s plačilom prekomerno zamujal, ste upravičeni do izplačila nadomestila škode, ki je določen z zavarovalno pogodbo.

Navadno ni dovolj, da se kupčevo stanje ugotavlja samo na začetku poslovanja, saj se v poslovnem svetu venomer dogajajo spremembe, ki so včasih precej nepredvidljive. Zato je stalni monitoring kupcev s strani zavarovalnice ključnega pomena, saj se le na ta način lahko ustrezno obvladuje tveganje neplačila.

Ena najpomembnejših prednosti pa je gotovo strokovna asistenca: Prva kreditna zavarovalnica preveri bonitetno oceno novih potencialnih strank, usmerja pri širjenju na nova tržišča in nudi strokovno pomoč pri izterjavi – še posebej takrat, ko gre za tuje trge s šibko pravno ureditvijo. Na ta način podjetjem olajša pomembne poslovne odločitve in posredno pomaga do hitrejše gospodarske rasti.

Prava informacija je vredna več kot 100 novic

Prave informacije in koristni nasveti lahko pomembno vplivajo na razvoj vašega poslovanja. Bodite vedno na tekočem. Brezplačno se vpišite med prejemnike spletnih novic in prvi boste izvedeli o novostih, zanimivostih in o dogajanju na trgu.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA

To vprašanje je namenjeno preizkusu, ali ste uporabnik ali robot.

1 + 10 =
Rešite to enostavno matematično nalogo. Npr. za 1+3 vnesite 4.

Pogosta vprašanja

 • Kaj vključuje storitev zavarovanja terjatev?

  Storitev zavarovanja terjatev krije rizik neplačila kupcev, ki jim prodajate na odprt račun. Pri Coface PKZ zavarujete terjatve, ki nastanejo pri prodaji blaga in storitev doma ali v tujini.

  Zavarovanje krije komercialne rizike, kot so prekomerna zamuda plačil in primeri insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava), ter nekomercialne ali politične rizike.

  Zavarovanje terjatev vključuje ocenitev bonitete kupcev, oceni sledi odločitev o višini zavarovalnega kritja za posameznega kupca. Zavarovanje terjatev vključuje tudi upravljanje teh: stalno spremljanje kupca in prilagajanje ustrezne višine limita. V primeru nastanka zavarovalnega primera vam izplačamo zavarovalnino.

 • Zakaj zavarovati terjatve? Kaj pridobimo?
  • Varovanje pred finančno izgubo zaradi neplačila,
  • povečanje vaših prihodkov in dobičkonosnosti,
  • izboljšana kreditna sposobnost vašega podjetja in s tem
  • lažji dostop do financiranja.

  Banka namreč prepozna koristi zavarovanja podjetja:

  • zmanjšanje tveganja,
  • povečanje prihodkov in dobičkonosnosti,
  • zmanjšanje stroškov preverjanja kupcev,
  • zagotavljanje visokega nivoja upravljanja tveganj ter posledično
  • izboljšanje vaše bonitete.

  Zavarovanje terjatev vam omogoča varno prodajo na odprt račun (odloženo plačilo) brez dodatnih varščin, ki bi jih sicer morali zagotoviti vaši kupci. V sklopu zavarovanja terjatev vam nudimo tudi pomoč pri reševanju težav s prekomernimi zamudami plačil (opomini, način izterjave ipd.) ter strokovno asistenco (pravni nasveti, informacije o posebnostih poslovanja različnih sektorjev na različnih trgih ipd.).

Kontakt

Davčna ulica 1 (južni vhod)
1000 Ljubljana

To prevent automated spam submissions leave this field empty.