Informacije javnega značaja - arhiv | Coface PKZ zavarovalnica d.d.

Informacije javnega značaja - arhiv

2019

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani uprave SID - Prve kreditne zavarovalnice d.d.

OSEBNO IME FUNKCIJA NASTOP FUNKCIJE PLAČA V EUR ODPRAVNINA VIŠINA NETO IZPLAČANIH PREJEMKOV V LETU 2018 V EUR
Sergej Simoniti predsednik uprave 1.1.2018 9.000 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila 54,505
Denis Stroligo član uprave 1.1.2018 7.920 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila 60,000
mag. Igor Pirnat član uprave 1.1.2018 7.920 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila 47,265

 

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta SID - Prve kreditne zavarovalnice d.d.

Člani nadzornega sveta niso prejeli nobenih izplačil ali prejemkov.

 

 

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sponzorske, donatorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve

 

FIRMA/OSEBNO IME SEDEŽ/KRAJ BIVANJA VRSTA POSLA DATUM SKLENITVE TRAJANJE POSLA POGODBENA VREDNOST EUR
Dobrodelno društvo Petka za nasmeh Na Herši 15, 1000 Ljubljana Donatorska pogodba 16.01.2019 Enkratno 3.000,00
Mint International, d.o.o. Dunajska 22, Ljubljana Pogodba o izvedbi izobraževanja 05.02.2019 do 5.12.2019 5.020,00
Profil d.o.o. Dimičeva ulica 13, Ljubljana Pogodba o svetovanju pri izboru kandidatov 14.02.2019 do 14.3.2019 5.600,00
GENIS d.o.o. Likozarjeva 1, Kranj Nadgradnja aplikacije E-Seje 04.03.2019 Enkratno 590,00
NLT, Podjetniško in poslovno svetovanje Andrej Kunc s.p. Pot v Zeleni gaj, 28b, Ljubljana Izvedba Teambuildinga 04.03.2019 do 22.03.2019 1.440,00
Eventnik d.o.o. Vojkova 63, 1000 Ljubljana Izvedba dogodka World of Synergy 28.03.2019 Enkratno 610,00
Enki d.o.o. Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana Izvedba ankete 08.04.2019 Enkratno

 

2018

 

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani uprave SID - Prve kreditne zavarovalnice d.d.

OSEBNO IME FUNKCIJA NASTOP FUNKCIJE PLAČA V EUR ODPRAVNINA VIŠINA NETO IZPLAČANIH PREJEMKOV V LETU 2017 V EUR
Sergej Simoniti predsednik uprave 1.1.2018 9.000 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila /
Denis Stroligo član uprave 1.1.2018 7.920 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila /
mag. Igor Pirnat član uprave 1.1.2018 7.920 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila 63.087

 

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta SID - Prve kreditne zavarovalnice d.d.

Člani nadzornega sveta niso prejeli nobenih izplačil ali prejemkov.

 

 

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sponzorske, donatorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve

 

FIRMA/OSEBNO IME SEDEŽ/KRAJ BIVANJA VRSTA POSLA DATUM SKLENITVE TRAJANJE POSLA POGODBENA VREDNOST EUR
ČASNIK FINANCE, d.o.o. Bleiweisova cesta 30, Ljubljana Pogodba o sodelovanju pri projektu Tovarna leta 5.1.2018 do konca leta 2018 3.000,00
Solvency II Solutions Limited 119 Baltic Quay 1, Sweden Gate, Surrey Quays, SE16 7TG  Pogodba za najem licence 01.04.2018 12 mesecev 14.094,00
DRAP Svetovanje d.o.o. Mesarska cesta 22, 1000 Ljubljana Pogodba o svetovanju 26.3.2018 do 16.4.2018 82 EUR/ura
SINDIKAT PKZ Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana Donacija 26.03.2018 1.1.2018 - 31.12.2018 14.000,00

Amicus d.o.o.

Planina 3, Kranj nacionalna plakatna akcija 15.05.2018 6.6.2018 1.263,70
FrodX Next d.o.o. Celovška cesta 280 Pogodba o poslovnem sodelovanju 14.06.2018 nedoločen čas 6.400,00 + mesečno 462,00
STJ d.o.o. Rožna dolina, cesta X 17 B, Ljubljana Oglas v reviji 26. managerskega koncerta 15.06.2018 enkraten posel 2.205,00
MEDIA FORUM, Center za javno komuniciranje, Ljubljana Kržičeva 6, 1000 Ljubljana Fotografiranje 21.06.2018 enkraten posel 300,00
HC CENTER d.o.o. Letališka c. 32b, 1000 Ljubljana Dodatek št. 1 k Pogodbi za posredovanje Microsoft licenčnega sporazuma 26.06.2018 do 30.06.2019 53.827,03
ČASNIK FINANCE, d.o.o. Bleiweisova cesta 30, Ljubljana Pogodba o medsebojnem sodelovanju 29.06.2018 12 mesecev 3.000,00
VASCO d.o.o. Poslovna cona A 21, 4208 Šenčur Pogodba o vzdrževanju in servisiranju programske opreme 12.07.2018 12 mesecev mesečni pavšal 198,86, dodatno: 50,00 - 60,00/ura 
Poslovno in podjetniško svetovanje Sara Brezigar s.p. Prezid 67, Vrhnika Izvedba izobraževalno - svetovalnega programa za postavitev sistema nagrajevanja 02.08.2018 do 30.9.2018 3.970 ,00
Delo, d.o.o. Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana Pogodba o poslovnem sodelovanju 07.08.2018 31.12.2018 4.000,00
Dnevnik d.d. Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana Pogodba o sponzorstvu dogodka Gazele 2018 30.08.2018 31.05.2019 4.000,00
Inštitut za strateške rešitve Erbežnikova ulica 2, Ljubljana Pogodba o sodelovanju na področju Strateškega in komunikacijskega svetovanja 01.10.2018 31.12.2018 500,00 + na uro 80,00-140,00 
KLUB PODJETNIKOV ZLATOROG CELJE Ulica XIV. divizije 014, Celje Pokroviteljska pogodba 01.10.2018 enkratno 240,00
Deloitte Revizija d.o.o. Dunajska cesta 165, Ljubljana Pogodba o opravljanju storitev dajanja zagotovil, št. 23OR18/0918 09.10.2018 19.02.2019 500,00
Deloitte Revizija d.o.o. Dunajska cesta 165, Ljubljana Pogodba o opravljanju storitev dajanja zagotovil, št. 12DP18/0818 09.10.2018 13.03.2019 3.700,00
Deloitte Revizija d.o.o. Dunajska cesta 165, Ljubljana Pogodba o izvedbi revizije 10.10.2018 31.12.2018 20.100,00
SLO CRO POSLOVNI KLUB SLOVENSKIH I HRVATSKIH GOSPODARSTVENIKA Koturaška 69, 10000 Zagreb Sponzorska pogodba 15.11.2018 do 31.12.2019 3.370,63
MIKROGRAFIJA d.o.o. Foersterjeva 10, Novo Mesto Pogodba o najemu elektronske hrame v oblaku mSef 29.11.2018 do 29.11.2019 enkratni znesek: 532,00, mesečno: 95,00
MIKROGRAFIJA d.o.o. Foersterjeva 10, Novo Mesto Pogodba o gostovanju dokumentnega sistema mDocs, mSign, mPogodbe, mSlog in mPrint 29.11.2018 do 29.11.2019 enkratni znesek: 6.480,00, mesečno: 683,60
Manpower d.o.o. Vodovodna cesta 101, Ljubljana Pogodba za iskanje in selekcijo kandidatov 21.11.2018 do 31.12.2019 1.500,00
Mojca Brezavšček s.p. Pod hribom 55, 1000 Ljubljana Izvedba psihometričnih testiranj 18.12.2018 18.12.2018 - 10.1.2019 900,00
VERUM, d.o.o. Kočenska ulica 11 Pogodba o izvedbi zunanje presoje izvajanja notranjerevizijskih aktivnosti 21.12.2018 do 31.1.2019 4.800,00

Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost

SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana je, skladno s Pravilnikom o plačah, drugih prejemkih in napredovanju v SID – Prvi kreditni zavarovalnici d.d., Ljubljana, dne 9. 4. 2018, na podlagi poslovne uspešnosti za leto 2017, zaposlenim izplačala nagrado v višini 100 % povprečne obračunane bruto plače zaposlenega v PKZ za leto 2017.
Do sorazmernega dela nagrade ob koncu koledarskega leta so bili upravičeni delavci, ki so v obdobju, za katerega se nagrada izplačuje, opravljali poskusno delo, pripravništvo ali so bili neprekinjeno odsotni več kot tri koledarske mesece. Naštetim kategorijam delavcev se čas trajanja poskusnega dela oz. čas pripravništva oz. čas odsotnosti z dela ni štelo v osnovo za izplačilo sorazmernega dela nagrade.
Skupna višina realiziranega izplačila nagrade na podlagi poslovne uspešnosti je znašala 139.562,00 EUR.
Do izplačila nagrade po navedenem izračunu niso bili upravičeni delavci, ki imajo izplačilo nagrade drugače dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi. Skupni znesek teh izplačil je skupaj z izplačili odloženih zneskov nagrad znašal 33.097,00 EUR.

Izplačilo zaposlenim iz naslova uspešnosti poslovanja

SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana (PKZ), je na osnovi Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe za zavarovalstvo Slovenije, Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter Pravilnika o plačah, drugih prejemkih in napredovanju v SID – Prvi kreditni zavarovalnici d.d., Ljubljana, na podlagi skupinske poslovne uspešnosti zaposlenim izplačala nagrado na osnovi kvartalnega spremljanja rezultatov poslovanja za skupinsko  uspešnost. Do variabilnega dela iz naslova skupinske uspešnosti niso upravičeni: uprava, delavci, zaposleni na podlagi individualnih pogodb ter pripravniki in delavci v času poskusnega dela. Delavci, ki so delali v delovnem času, ki je krajši od polnega, so upravičeni do sorazmernega deleža variabilnega dela iz naslova skupinske uspešnosti.

Skupna višina izplačila nagrade na podlagi poslovne uspešnosti 2018 je znašala  141.229,59 EUR, natančneje:

za 1. četrtletje 43.136,46 EUR (izplačilo dne 7. 6. 2018),

za 2. četrtletje 2018  54.713,65 EUR (izplačilo 7. 9. 2018) in

za 3. četrtletje 2018  43.449,48 EUR (izplačilo 7. 12. 2018).

 

2017

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani uprave SID - Prve kreditne zavarovalnice d.d.

OSEBNO IME FUNKCIJA NASTOP FUNKCIJE PLAČA V EUR ODPRAVNINA VIŠINA NETO IZPLAČANIH PREJEMKOV V LETU 2016 V EUR
Ladislav Artnik predsednik uprave 1.1.2014 10.000 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila 67.261
Igor Pirnat član uprave 1.1.2014 8.800 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila 44.370

 

 

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta SID - Prve kreditne zavarovalnice d.d.

Člani nadzornega sveta niso prejeli nobenih izplačil ali prejemkov.

 

 

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sponzorske, donatorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve

 

 

FIRMA/OSEBNO IME SEDEŽ/KRAJ BIVANJA VRSTA POSLA DATUM SKLENITVE TRAJANJE POSLA POGODBENA VREDNOST EUR
Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta, 1000 Ljubljana Donatorska pogodba za namenski nakup opreme 25.1.2017 enkratna donacija 3.000,00
Creditsafe UK Bryn House, Caerphilly Business Park, Van Rd, Caerphilly Nakup bonitetnih informacij 17.2.2017 1 leto 16.098,93
ICAP Group s.a. 2EL Venizelou Av.,176 76 Kallithea, Grčija Nakup bonitetnih informacij 1.3.2017 2leti 6.000,00
Solvency II Solutions Limited 119 Baltic Quay 1, Sweden Gate, Surrey Quays, SE16 7TG Pogodba za najem licence 1.4.2017 12 mesecev 13.500,00
Smartfin, inštitut za poslovne finance d.o.o. Seča 72b,  6320 Portorož Sodelovanje na poslovno finančnem sejmu 13.4.2017 enkratno 3.000,00
Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. Bleiweissova 30,  1000 Ljubljana Pogodba o medsebojnem sodelovanju 28.4.2017 1 leto 4.000,00
Proevent družba za opravljanje storitev, d.o.o. Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana Pogodba o sponzorstvu 5. BNI Adria podjetniške konference 19.5.2017 do 25.5.2017 850,00
Solas d.o.o. Lambergarjeva 9, 1000 Ljubljana Svetovanje pri izboru kandidatov za člane uprave 26.5.2017 do 12.6.2017 8.500,00
Poslovno in podjetniško svetovanje Sara Brezigar s.p. Prezid 67, 1360 Vrhnika Izvedba izobraževalno - svetovalnega programa za postavitev sistema nagrajevanja 25.5.2017 do 30.9.2017 3.460,00
Atol d.o.o. poslovne rešitve Leskovškova cesta 9e, 1000 Ljubljana Aneks k pogodbi za vzpostavitev sistema elektronske izmenjave bonitetnih informacij 26.5.2017 do 23.8.2017 4.084,00
Pro Acta d.o.o. Sp. Laze 1a, 4247 Zg. Gorje Ponudba za delavnico Grajenje vodstvenega tima 13.5.2017 enkratno 3.000,00
CREDITREFORM d.o.o., Ljubljana Emonska cesta 8, 1000 Ljubljana Pogodba o poslovnem sodelovanju za izdelavo bonitetnih poročil 20.6.2017 5 let 24-95 EUR za bonitetno poročilo
HC CENTER d.o.o. Letališka c. 32b, 1000 Ljubljana Pogodba za posredovanje Microsoft licenčnega sporazuma 22.6.2017 3 leta z veljavnostjo do 30.06.2020 127.567,83
AXA Insurance Ltd Thurgauerstrasse 36/38, P.O. Box 6938, 80 50 Zurich, Švica Agreement no. 1321 on performing credit assessments 22.6.2017 1 leto  70,00 CHF za bonitetno poročilo
Atol d.o.o. poslovne rešitve Leskovškova cesta 9e, 1000 Ljubljana Aneks k pogodbi o vzdrževanju sistema elektronske izmenjave bonitetnih informacij 26.6.2017 Nedoločen čas 836,00 mesečno
Profil d.o.o. Parmova ul. 53, 1000 Ljubljana izdelava ocene primernosti in razvojnega potenciala kandidatov 6.7.2017 do 30.9.2017 1.200,00
LINGUARUS d.o.o. Splitska 5, 1000 Ljubljana Tečaj ruskega jezika 3.7.2017 10 ur 280,60
Mad37 d.o.o. Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana Lead generation kampanja, digitalna strategija 2018, Linkedin svetovanje 5.8.2017 do 31.12.2017 15.000,00
Intralinks Inc. 150 East 42nd Street New York, NY 10017 New York Master Service Agreement no. 5126959 7.7.2017 6 mesecev 1.276,00
Jantar d.o.o. Kranjska cesta 24, 4202 Naklo vzdrževalna pogodba za programsko opremo 28.8.2017 1 leto 200,00
Poslovno svetovanje, Denis Stroligo, s.p. Perovo 21D, 1290 Grosuplje Pogodba o poslovnem svetovanju 28.8.2017 od 1.9.2017 do 31.12.2017 4000,00 mesečno
Dnevnik, Družba medijskih vsebin, d.d. Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana Pogodba o sponzorstvu dogodka Gazele 2017 11.9.2017 enkratno 4.000,00
Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana Revizija strategije družbe SID – PKZ za obdobje 2018-2022 12.9.2017 30.9.2017 1.995,00
KPMG Croatia d.o.o. Eurotower, Ivana Lučića 2a/17, 10000 Zagreb Davčno svetovanje 11.9.2017 do 15.9.2017 2.835,00
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Dodatek k pogodbi o opravljanju izločenih poslov zakladništva 12.9.2017 Nedoločen čas 3.000,00 mesečno
Delcreda Gmbh Isaac Fulda Alee 5, Mainz, Nemčija Dodatek k pogodbi o posredovanju bonitetnih informacij in o monitoringu 30.8.2017 do 31.12.2018 od 25 do 80 za storitev
PRO KOLEKT d.o.o., Zagreb Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb Pogodba o izdelovanju in posredovanju bonitetnih informacij in izvajanju monitoringa ter analiz finančnih podatkov 19.9.2017 Nedoločen čas od 20 do 65 za storitev + letni pavšal 22.000,00
Mojca Brezavšček s.p.  Pod hribom 55, 1000 Ljubljana izdelava ocene primernosti in razvojenga potenciala kandidatov 26.9.2017 do 5.10.2017 700,00
Deloitte Revizija d.o.o. Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana Pogodba o opravljanju dajanja zagotovil št. 16OR17/0817 27.9.2017 9.2.2018 500,00
Deloitte Revizija d.o.o. Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana Pogodba o opravljanju revizijskih storitev 27.9.2017 13.2.2018 20.100,00
Deloitte Revizija d.o.o. Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana Pogodba o opravljanju storitev dajanja zagotovil št. 15DP17/0817 27.9.2017 13.4.2018 3.700,00
S&T Slovenija d.d. Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana Dodatek k pogodbi o nadstandardnem vzdrževanju računalniške strojne in programske opreme ter najemu prostorov sekundarne lokacije 13.10.2017 Nedoločen čas mesečni znesek: 2.498,50 
IV Založba d.o.o. Pivolska cesta 1, 2311 Hoče Donatorska pogodba 18.10.2017 enkratno 448,51
Amicus d.o.o. Planina 3, 4000 Kranj Oglaševanje z jumbo plakati 5.9.2017 do 30.11.2017 891,00
Creditsafe UK  Bryn House, Caerphilly Business Park, Van RD, Caerphilly, CF83 3GG Pogodba o posredovanju bonitetnih informacij 25.10.2017 13.12.2018 13.800,00 GBP
SMARTFIN Inštitut za poslovne finance, d.o.o. Seča 72 b, 6320 Portorož Sodelovanje na poslovno finančnem sejmu 30.10.2017 enkratno 3.500,00
MEDIA FORUM, Center za javno komuniciranje Kržičeva 6, 1000 Ljubljana Pogodba za fotografiranje zaposlenih 08.11.2017 enkratno 2.870,00
BDO Revizija d.o.o. Cesta v mestni log 1, 1000 Ljubljana Pogodba o opravljanju storitev notranje revizije 08.11.2017 Nedoločen čas 57 EUR/ura
           
Deloitte Revizija d.o.o. Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana Pogodba o kontroli kakovosti prehoda na MSRP 9 24.11.2017 enkratno 3.500,00
Dobrodelno društvo Petka za nasmeh Na herši 15, 1000 Ljubljana Pogodba o donatorstvu 7.12.2017 do 20.7.2018 3.000,00
TEATER d.o.o Miklošičeva cesta 2, 1000 Ljubljana izvedba namenskega spota 12.12.2017 enkratno 500,00
FrodX Next d.o.o. Celovška cesta 280, 1000 Ljubljana Pogodba za izobraževanje Dynamics CRM 19.12.2017 21.12.2017 1.023,96

 

Informacije o izplačilih zaposlenim

 

V skladu s točko 4.3 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, na tem mestu objavljamo priporočene informacije o realizaciji plačil iz točke 4.2.2 navedenega akta.

Izplačilo zaposlenim iz naslova uspešnosti poslovanja

SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana (PKZ), je skladno s Pravilnikom o plačah, drugih prejemkih in napredovanju v SID – Prvi kreditni zavarovalnici d.d., Ljubljana, dne 7. 3. 2017, na podlagi skupinske poslovne uspešnosti za 4. četrtletje 2016, zaposlenim izplačala nagrado na osnovi kvartalnega spremljanja rezultatov poslovanja za skupinsko  uspešnost. Do variabilnega dela iz naslova skupinske uspešnosti niso upravičeni: uprava, delavci, zaposleni na podlagi individualnih pogodb ter pripravniki in delavci v času poskusnega dela. Delavci, ki so delali v delovnem času, ki je krajši od polnega, so upravičeni do sorazmernega deleža variabilnega dela iz naslova skupinske uspešnosti.

Skupna višina realiziranega izplačila nagrade na podlagi poslovne uspešnosti je znašala 34.579 EUR.

SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana (PKZ), je skladno s Pravilnikom o plačah, drugih prejemkih in napredovanju v SID – Prvi kreditni zavarovalnici d.d., Ljubljana, dne 7. 4. 2017, na podlagi poslovne uspešnosti za leto 2016, zaposlenim izplačala nagrado v višini 80 % povprečne bruto plače posameznega delavca v PKZ. Do sorazmernega dela nagrade ob koncu koledarskega leta so bili upravičeni delavci, ki so v obdobju, za katerega se nagrada izplačuje, opravljali poskusno delo, pripravništvo ali so bili neprekinjeno odsotni več kot tri koledarske mesece. Naštetim kategorijam delavcev se čas trajanja poskusnega dela oz. čas pripravništva oz. čas odsotnosti z dela ni štelo v osnovo za izplačilo sorazmernega dela nagrade.

Skupna višina realiziranega izplačila nagrade na podlagi poslovne uspešnosti je znašala 105.531 EUR.

Do izplačila nagrade po navedenem izračunu niso bili upravičeni delavci, ki imajo izplačilo nagrade drugače dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi. Skupni znesek teh izplačil je skupaj z izplačili odloženih zneskov nagrad znašal 48.684 EUR.

 

Izplačilo regresa

SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana (PKZ), je skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013), Kolektivno pogodbo za zavarovalstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 24/2011) in Pravilnikom o plačah, drugih prejemkih in napredovanju v SID – Prvi kreditni zavarovalnici d.d., Ljubljana, dne 26. 4. 2017 zaposlenim izplačala regres za letni dopust v višini 60 %  povprečne bruto plače v Sloveniji decembra 2016, kar znaša bruto 992,20 EUR.

Do izplačila regresa so bili upravičeni vsi delavci, ki so bili oziroma bodo v delovnem razmerju v letu 2017, in sicer v celotnem znesku delavci, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2017, v sorazmernem delu pa delavci, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2017. Delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, so imeli pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega so  sklenili pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko so delali  krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu in tako  bili upravičeni do celotnega regresa.

Skupna višina realiziranega izplačila regresa  je znašala 68.982,76 EUR.

2016

Informacije javnega značaja v zvezi s člani uprave SID - Prve kreditne zavarovalnice d.d.

OSEBNO IME FUNKCIJA NASTOP FUNKCIJE PLAČA V EUR ODPRAVNINA VIŠINA NETO IZPLAČANIH PREJEMKOV V LETU 2015 V EUR
Ladislav Artnik predsednik uprave 1.1.2014 10.000 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila 66.320
Igor Pirnat član uprave 1.1.2014 8.800 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila 56.238

 

 

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta SID - Prve kreditne zavarovalnice d.d.

Člani nadzornega sveta niso prejeli nobenih izplačil ali prejemkov.

 

 

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sponzorske, donatorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve

FIRMA/OSEBNO IME SEDEŽ/KRAJ BIVANJA VRSTA POSLA DATUM SKLENITVE TRAJANJE POSLA POGODBENA VREDNOST EUR
EKTIMO, svetovanje in razvoj, d.o.o. Zg. Pirniče 94b, 1215 Medvode Pogodba o izvajanju izobraževalnih storitev za področje aktuarstva 20.1.2016 Nedoločen čas Tematska predavanja: 50 EUR/ura Coaching: 40 EUR/ura
Mikrotop d.o.o. Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana Pogodba o izvajanju strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom 14.1.2016 Nedoločen čas 63,00 EUR mesečno
Delcreda GmbH Hans Zöller Strasse 38, 55130 Mainz Pogodba o posredovanju bonitetnih informacij 28.1.2016 Nedoločen čas Monitoring: 30 EUR;        Boniteta: 100 EUR
IAS Svetovanje in revizija, Irena Andoljšek s.p. Malgajeva 5, 1000 Ljubljana Pogodba o revidiranju informacijskih sistemov 24.2.2016 Do 30.06.2016 9.600,00 EUR
Maja Vukasović Ljubičić, zasebna raziskovalka Celovška 85, 1000 Ljubljana Pogodba o sodelovanju na programu razvoja menedžerskih veščin 11.2.2016 Do 12.04.2016 1.600,00 EUR
Gospodarska zbornica Slovenije Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana Pogodba o sponzoriranju 14.3.2016 enkraten dogodek 500,00 EUR
Večernji list d.o.o. Oreškovićeva 6h/1, Zagreb Ugovor o poslovnoj suradnji 5.2.2016 do 31.12.2016 15.000,00 EUR
Analitica d.o.o. Pot v Mlake 13, 1000 Ljubljana Nadgradnja programskega paketa Taurus 31.3.2016 enkraten dogodek 2.900,00 EUR
Zavod BRA, Maribor Trg svobode 3, 2000 Maribor Pogodba o partnerstvu 2016 28.4.2016 do 31.12.2016 2.500,00 EUR
ATOL d.o.o. Leskovškova cesta 9e, 1000 Ljubljana Aneks št. 8 k Pogodbi 101/2014 za vzpostavitev sistema e-izmenjave bonitetnih informacij 20.4.2016 enkraten dogodek 2.666,00 EUR
Časnik Finance, časopisno založništvo d.o.o. Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana Pogodba o medsebojnem sodelovanju 6.5.2016 1 leto 4.000,00 EUR
KPMG Croatia d.o.o. Ivana Lučića 2a/17, 10000 Zagreb Ugovor o pružanju usluga poreznog savjetovanja 10.6.2016 enkraten dogodek 2.600,00 EUR
PRO KOLEKT d.o.o. Zagreb Radnička cesta 55a, 10144 Zagreb Dodatek št. 1 k Pogodbi o izdelovanju in posredovanju bonitetnih informacij in izvajanju monitoringa ter analiz finančnih podatkov 1.7.2016 Nedoločen čas 300,00 EUR
Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d. Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana Pogodba o sponzorstvu dogodka Gazele 2016 29.8.2016 enkraten dogodek 4.000,00 EUR
Bisnode, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije, d.o.o. Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana  Pogodba o partnerskem sodelovanju 26.9.2016 do 31.12.2016 8.890,00 EUR
    IAS Svetovanje in revizija, Irena Andolšek s.p. Malgajeva 5, 1000 Ljubljana    Pogodba o storitvah svetovanja    26.9.2016   do 31.12.2017    60,00 EUR na uro
Bisnode d.o.o. Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana Pogodba o izvedbi spletnih storitev 2.11.2016 do 31.10.2017 600,00 EUR mesečno
Kontakt VZD - varstvo pri delu d.o.o. Cesta Kozjanskega odreda 6, 3220 Štore Pogodba o opravljanju strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu in varstva pred požarom 3.11.2016 Nedoločen čas 100,00 EUR mesečno
Bisnode d.o.o. Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana  Pogodba o izvedbi spletnih storitev 4.11.2016 do 31.3.2017 3.750,00 EUR
Lisac&Lisac d.o.o. Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana Pogodba o izvedbi seminarja Telemarketing 8.11.2016 do 15.11.2016  3.870,00 EUR
Smartfin, inštitut za poslovne finance d.o.o. Seča 72b, 6320 Portorož Dogovor o izvedbi strokovne delavnice 10.11.2016 enkraten dogodek 1.700,00 EUR
RACIO RAZVOJ, d.o.o. Lava 2b, 3000 Celje Pogodba za izvedbo raziskave organizacijske klime, sistemov vodenja in razvoja ter zadovoljstva zaposlenih po metodi OCS 3.11.2016 do 30.11.2016 960,00 EUR
DELOITTE REVIZIJA d.o.o. Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana Pogodba o opravljanju storitev dajanja zagotovil 1.12.2016 do 22.4.2017 3.700,00 EUR
DELOITTE REVIZIJA d.o.o. Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana Pogodba o opravljanju storitev dajanja zagotovil 1.12.2016 do 11.2.2017 500,00 EUR
DELOITTE REVIZIJA d.o.o. Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana Pogodba o opravljanju storitev dajanja zagotovil 2.12.2016 do 20.2.2017 20.100,00 EUR
Center za mednarodno sodelovanje in razvoj Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana Pogodba o sodelovanju 6.12.2016 do 30.10.2017 4.770,00 EUR
Cedar Rose International Services Limited Suite 5A, Kitallides building, 3 Georgiou Katsounodou Street, 3036 Limassol, Cyprus Terms of Service Agreement 19.12.2016 od 1.1.2017 za nedoločen čas bonitete po ceniku za posamezno državo od 87,00 do 220,00 EUR
AXA Insurance Ltd Thurgauerstrasse 36/38, P.O. Box 6938, 80 50 Zurich, Švica Agreement no. 1321 on performing credit assessments 1.8.2016 1.7.2016 - 30.6.2017 boniteta:       70,00 CHF

 

Informacije o izplačilih zaposlenim

 

V skladu s točko 4.3 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, na tem mestu objavljamo priporočene informacije o realizaciji plačil iz točke 4.2.2 navedenega akta.

 

Izplačilo zaposlenim iz naslova uspešnosti poslovanja

SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana (PKZ), je skladno s Pravilnikom o plačah, drugih prejemkih in napredovanju v SID – Prvi kreditni zavarovalnici d.d., Ljubljana, dne 23.3.2016, na podlagi poslovne uspešnosti za leto 2015, zaposlenim izplačala nagrado v višini 40 % povprečne bruto plače posameznega delavca v PKZ.

Do sorazmernega dela nagrade ob koncu koledarskega leta so bili upravičeni delavci, ki so v obdobju, za katerega se nagrada izplačuje, opravljali poskusno delo, pripravništvo ali so bili neprekinjeno odsotni več kot tri koledarske mesece. Naštetim kategorijam delavcev se čas trajanja poskusnega dela oz. čas pripravništva oz. čas odsotnosti z dela ni štelo v osnovo za izplačilo sorazmernega dela nagrade.

Skupna višina realiziranega izplačila nagrade na podlagi poslovne uspešnosti je znašala 51.262,85 EUR.

Do izplačila nagrade po navedenem izračunu niso bili upravičeni delavci, ki imajo izplačilo nagrade drugače dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi. Skupni znesek teh izplačil je skupaj z izplačili odloženih zneskov nagrad znašal 44.082,29 EUR.

 

Izplačilo regresa

SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana (PKZ), je skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013), Kolektivno pogodbo za zavarovalstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 24/2011) in Pravilnikom o plačah, drugih prejemkih in napredovanju v SID – Prvi kreditni zavarovalnici d.d., Ljubljana, dne 22.4.2016 zaposlenim izplačala regres za letni dopust  v višini 60 %  povprečne bruto plače v Sloveniji decembra 2015, kar znaša bruto 956,96 EUR.

Do izplačila regresa so bili upravičeni vsi delavci, ki so bili oziroma bodo v delovnem razmerju v letu 2016, in sicer v celotnem znesku delavci, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2016, v sorazmernem delu pa delavci, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2016. Delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, so imeli pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega so  sklenili pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko so delali  krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu in tako  bili upravičeni do celotnega regresa.

Skupna višina realiziranega izplačila regresa  je znašala 66.876,28 EUR.

2015

Informacije javnega značaja v zvezi s člani uprave SID - Prve kreditne zavarovalnice d.d.

Osebno ime Funkcija Nastop funkcije Plača v EUR Odpravnina Višina neto izplačanih prejemkov v letu 2013 v EUR
Ladislav Artnik predsednik uprave 1.1.2014 10.000 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila 74.655
Barbara Kunc članica uprave 1.1.2014 9.500 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila /
Igor Pirnat član uprave 1.1.2014 8.800 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila /
OSEBNO IME FUNKCIJA NASTOP FUNKCIJE PLAČA V EUR ODPRAVNINA VIŠINA NETO IZPLAČANIH PREJEMKOV V LETU 2014 V EUR
Ladislav Artnik predsednik uprave 1.1.2014 10.000 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila 68.717
Barbara Kunc članica uprave 1.1.2014 9.500 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila 49.845
Igor Pirnat član uprave 1.1.2014 8.800 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila 47.858
OSEBNO IME FUNKCIJA NASTOP FUNKCIJE PLAČA V EUR ODPRAVNINA VIŠINA NETO IZPLAČANIH PREJEMKOV V LETU 2015 V EUR
Barbara Kunc članica uprave 1.1.2014 9.500 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila
58.598

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta SID - Prve kreditne zavarovalnice d.d.

Člani nadzornega sveta niso prejeli nobenih izplačil ali prejemkov.
 

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sponzorske, donatorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve

Firma/Osebno ime Sedež/Kraj bivanja Vrsta posla Datum sklenitve Trajanje posla Pogodbena vrednost EUR
Jernej Kokošar Trnje 123, 6257 Pivka Podjemna pogodba 15.5.2014  1 dan - 21.05.2014 700,00
Sindikat Prve kreditne zavarovalnice d.d. Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana Donacija 16.5.2014 1.1.2014 - 31.12.2014 13.000,00
Informatika Darko Žurman s.p. Uršičev štradon 42, 1000 Ljubljana Pogodba za izvajanje informacijske zaščite 1.7.2014 12 mesecev Mesečni pavšal v višini 1.008,00
Vasco, d.o.o. Poslovna cona A21, 4208 Šenčur Aneks št. 2 k Pogodbi o vzdrževanju in servisiranju programske opreme št. 7390/99 1.7.2014 nedoločen čas Mesečni pavšal v višini 165,26
ENKI d.o.o. Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana Pogodba za prenovo in vzdrževanje spletne strani 15.7.2014 nedoločen čas 13.370,00; Mesečni pavšal v višini 290,00
Bonitetna hiša I, d.o.o. Ulica Janeza Pavla II. 8, 1000 Ljubljana Pogodba o zagotavljanju dostopa do poslovnih informacij hrvaških družb 15.7.2014 1 leto Mesečni pavšal v višini 250,00 ; 0,04 na klik; e-boniteta: 18,00
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Aneks št. 6 k Pogodbi o prodaji poslovnih informacij 23.7.2014 nedoločen čas  Mesečni pavšal v višini 1.813,00
CIKLOPEA, d.o.o. Međimurska 21, 10000 Zagreb, Hrvaška Okvirna pogodba o poslovnem sodelovanju o izvajanju storitev prevajanja in tolmačenja 31.7.2014 nedoločen čas Prevod / A4 list: 16,00                                                          Overjeni prevod / A4 list: 20,00
Atol d.o.o. poslovne rešitve Leskovškova cesta 9e, 1000 Ljubljana Pogodba o vzdrževanju sistema elektronske izmenjave bonitetnih informacij 18.8.2014 nedoločen čas  Mesečni pavšal v višini 627,00 
ICAP Group S.A. 2 El. Venizelou Av., 176 76 Kallithea Atene, Grčija Pogodba o storitvah posredovanja bonitetnih informacij 26.8.2014 18.7.2014 - 30.6.2016 5.000,00
Atol d.o.o. poslovne rešitve Leskovškova cesta 9e, 1000 Ljubljana Aneks št. 1 k Pogodbi za vzpostavitev sistema elektronske izmenjave bonitetnih informacij  27.8.2014 9 mesecev 3.000,00
REACFIN LUXEMBOURG SA Avenue Pasteur 6,  L-2310, Luxembourg Svetovalna pogodba 1.9.2014 nedoločen čas Mesečni pavšal v višini 5.200,00
Sicom računalniški programski inženiring d.o.o. Šubičeva 3, 1000 Ljubljana Pogodba o prodaji in implementaciji poslovno informacijskega sistema Valor HRM in Sequi Light 2.9.2014 18 mesecev 31.577,26
Stratos akademija, d.o.o. Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana Pogodba o izvajanju seminarjev in treningov poslovnih veščin 19.9.2014 1.10.2014 2.400,00
CREDO LINE, Limited Liability Company 26 Uritskogo Str., ap. 120, Kiev, Ukrajina Pogodba o storitvah posredovanja bonitetnih informacij 29.9.2014 nedoločen čas Boniteta: 40,00 - 100,00 
DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d. Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana Pogodba o sponzorstvu 29.10.2014 31.5.2015 3.100,00
Atol d.o.o. poslovne rešitve Leskovškova cesta 9e, 1000 Ljubljana Aneks št. 2 k Pogodbi za vzpostavitev sistema elektronske izmenjave bonitetnih informacij 30.10.2014 9 mesecev 3.500,00
Atol d.o.o. poslovne rešitve Leskovškova cesta 9e, 1000 Ljubljana Aneks št. 3 k Pogodbi za vzpostavitev sistema elektronske izmenjave bonitetnih informacij 30.10.2014 9 mesecev 4.000,00
Atol d.o.o. poslovne rešitve Leskovškova cesta 9e, 1000 Ljubljana Aneks št. 4 k Pogodbi za vzpostavitev sistema elektronske izmenjave bonitetnih informacij 30.10.2014 9 mesecev 4.000,00
Atol d.o.o. poslovne rešitve Leskovškova cesta 9e, 1000 Ljubljana Aneks št. 5 k Pogodbi za vzpostavitev sistema elektronske izmenjave bonitetnih informacij 30.10.2014 9 mesecev 3.500,00
Stratos akademija, d.o.o. Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana Pogodba o izvajanju seminarjev in treningov poslovnih veščin 11.11.2014 11.11.2014 1.200,00
Dobrodelno društvo Petka za nasmeh Na herši 15, 1000 Ljubljana Pogodba o donatorstvu 15.11.2014 15.9.2015 3.000,00
Creditsafe Business Solutions Limited Bryn House, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly,CF83 3GG, Anglija Pogodba o storitvah posredovanja bonitetnih informacij 18.11.2014 13.12.2014 -13.12.2015 7.790,00
Center za mednarodno sodelovanje in razvoj Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana Pogodba o sodelovanju 25.11.2014 1 leto 4.170,00
HIC Salta d.o.o. Tbilisijska ulica 85, 1000 Ljubljana Druga intelektualna storitev 5.12.2014 10 delovnih dni 5.500,00
GENIS izgradnja, prenovitev, uvedba organizacijskih in informacijskih sistemov d.o.o. Likozarjeva 1A, 4000 Kranj Pogodba o vzdrževanju Genis informacijskih rešitev 17.12.2014 nedoločen čas Mesečni pavšal v višini 101,66
Delcreda GmbH Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Nemčija Pogodba o storitvah posredovanja bonitetnih informacij 23.12.2014 nedoločen čas Boniteta: 120,00
Atol d.o.o. poslovne rešitve Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana

Aneks št. 6 k Pogodbi za vzpostavitev sistema elektronske izmenjave bonitetnih informacij

12.1.2015 9 mesecev 4.500,00
IAS Svetovanje in revizija, Irena Andolšek s.p. Malgajeva ulica 5, 1000 Ljubljana Pogodba o revidiranju informacijskih sistemov 10.2.2015 Do 30.6.2015 9.600,00
MANPOWER d.o.o. Trg Drage Iblera 9, Zagreb Posredovanje pri zaposlovanju 10.2.2015 Do zaposlitve kandidata cca. 1.800,00
Bisnode d.o.o. Likozarjeva 3, 1001 Ljubljana Pogodba o uporabi poslovno infomacijskega sistema 25.2.2015 36 mesecev 1.071,00 mesečno
Vasco d.o.o. Poslovna cona A21, 4280 Šenčur Aneks k pogodbi o vzdrževanju in servisiranju programske opreme št. 7390/99 1.3.2015 nedoločen čas 198,86 mesečno
KPMG Alpen-Treuhand GmbH Porzellangasse 51, 1090 Wien Pogodba o davčnem zastopanju v Avstriji 19.3.2015 nedoločen čas cca. 1.200,00 EUR letno
Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o. Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana Pogodba o medsebojnem sodelovanju 15.4.2015 do 31.12.2015 4.000,00
Sicom računalniški programski inženiring d.o.o. Šubičeva 3, 1000 Ljubljana Pogodba o vzdrževanju in podpori poslovno informacijskega sistema Valor HRM in Sequi Light 10.6.2015 nedoločen čas  Letni pavšal v višini 3.038,00; Mesečni pavšal v višini 308,00 
Savjetovanje Huzanić j.t.d. Bartolići 47, 10000 Zagreb Pogodba o poslovnem sodelovanju 3.8.2015 nedoločen čas cca. 5.000,00 EUR letno
KPMG poslovno svetovanje d.o.o. Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana Pogodba o prodaji in nakupu programskega orodja za ORSA projekcije 24.7.2015 enkratna dobava 30.000,00 EUR
DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d. Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana Pogodba o sponzorstvu 7.9.2015 31.5.2016 3.100,00 EUR
Polona Škoberne Kovk 12, 1431 Dol pri Hrastniku
 
 Avtorska pogodba
 
21.9.2015
 
do 30.10.2015
 
5,5 EUR  na uro
 
FMC d.o.o. Dunajska c. 165, 1000 Ljubljana Pogodba o izvedbi popisa procesov št. 1/2015 2.10.2015 do končanja izvedbe pogodbenih storitev 23.760,00 EUR
Deloitte revizija d.o.o. Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana Pogodba o opravljanju storitev dogovorjenih postopkov 2.10.2015 do datuma izvedbe pogodbenih storitev 3.700,00 EUR
Deloitte revizija d.o.o. Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana Pogodba o opravljanju revizijskih storitev 2.10.2015 do datuma izvedbe pogodbenih storitev 20.100,00 EUR
HOUSING Co., d.o.o.  Verovškova 55a, 1000 Ljubljana Pogodba o izvajanju neomejenih IT izobraževalnih storitev po sistemu "no limit training" 5.10.2015 1 leto 1.850,00  EUR
Creditsafe Business Solutions Limited Bryn House, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly,CF83 3GG, Anglija Pogodba o storitvah posredovanja bonitetnih informacij 30.10.2015 1 leto 7.900,00 EUR
Babaev & Partners, LLC 2nd Zvenigorodskaya Str., 13, building 43, office 54, Moscow, 123022, Russia  Pogodba o opravljanju odvetniških storitev 26.11.2015 1 leto 175,00 EUR/ura 100,00 EUR/ura
Center za mednarodno sodelovanje in razvoj Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana Pogodba o sodelovanju 24.11.2015 1 leto 4.170,00 EUR
Deloitte Revizija d.o.o. Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana Pogodba o opravljanju revizijskih storitev št. 140R15/1215 23.12.2015 do datuma izvedbe pogodbenih storitev 500,00 EUR
ICAP Group S.A. 2 El. Venizelou Av., 176 76 Kallithea Atene, Grčija Pogodba o storitvah posredovanja bonitetnih informacij 24.12.2015 20.11.2015 - 19.11.2017 oz. do porabe vseh zakupljenih točk 4.000,00

Prava informacija je vredna več kot 100 novic

Prave informacije in koristni nasveti lahko pomembno vplivajo na razvoj vašega poslovanja. Bodite vedno na tekočem. Brezplačno se vpišite med prejemnike spletnih novic in prvi boste izvedeli o novostih, zanimivostih in o dogajanju na trgu.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA

To vprašanje je namenjeno preizkusu, ali ste uporabnik ali robot.

12 + 4 =
Rešite to enostavno matematično nalogo. Npr. za 1+3 vnesite 4.

Pogosta vprašanja

 • Kaj vključuje storitev zavarovanja terjatev?

  Storitev zavarovanja terjatev krije rizik neplačila kupcev, ki jim prodajate na odprt račun. Pri Coface PKZ zavarujete terjatve, ki nastanejo pri prodaji blaga in storitev doma ali v tujini.

  Zavarovanje krije komercialne rizike, kot so prekomerna zamuda plačil in primeri insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava), ter nekomercialne ali politične rizike.

  Zavarovanje terjatev vključuje ocenitev bonitete kupcev, oceni sledi odločitev o višini zavarovalnega kritja za posameznega kupca. Zavarovanje terjatev vključuje tudi upravljanje teh: stalno spremljanje kupca in prilagajanje ustrezne višine limita. V primeru nastanka zavarovalnega primera vam izplačamo zavarovalnino.

 • Zakaj zavarovati terjatve? Kaj pridobimo?
  • Varovanje pred finančno izgubo zaradi neplačila,
  • povečanje vaših prihodkov in dobičkonosnosti,
  • izboljšana kreditna sposobnost vašega podjetja in s tem
  • lažji dostop do financiranja.

  Banka namreč prepozna koristi zavarovanja podjetja:

  • zmanjšanje tveganja,
  • povečanje prihodkov in dobičkonosnosti,
  • zmanjšanje stroškov preverjanja kupcev,
  • zagotavljanje visokega nivoja upravljanja tveganj ter posledično
  • izboljšanje vaše bonitete.

  Zavarovanje terjatev vam omogoča varno prodajo na odprt račun (odloženo plačilo) brez dodatnih varščin, ki bi jih sicer morali zagotoviti vaši kupci. V sklopu zavarovanja terjatev vam nudimo tudi pomoč pri reševanju težav s prekomernimi zamudami plačil (opomini, način izterjave ipd.) ter strokovno asistenco (pravni nasveti, informacije o posebnostih poslovanja različnih sektorjev na različnih trgih ipd.).

Kontakt

Davčna ulica 1 (južni vhod)
1000 Ljubljana

To prevent automated spam submissions leave this field empty.