Objava prostega delovnega mesta - Aktuar | Coface PKZ zavarovalnica d.d.

Objava prostega delovnega mesta - Aktuar

Coface PKZ  zavarovalnica d.d., objavlja prosto delovno mesto

 

»AKTUAR«, (m/ž)

 

 

Nudimo delo v dinamičnem in stimulativnem okolju ter veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

Delo bo obsegalo:

Zavarovalno tehnične rezervacije:

 • izračunavanje zavarovalno tehničnih rezervacij,

 • preverjanje skladnosti metodologij in predpostavk s Skupino,

 • predlaganje sprememb pri uporabljenih metodah, modelih in predpostavkah v izračunih,

 • identificiranje nepravilnosti, utemeljitev pojava in podrobna opredelitev potencialnegaučinka,

 • preverjanje kakovosti podatkov za izračun pozavarovanja, finančnih izkazov, metodologijeindoločanja cen,

 • priprava potrebnih podatkov za plan Družbe.

Svetovanje,  ko je potrebno:

 • politika prevzemanja tveganj (konsolidacija sistemov točkovanja): izvajanje analize o zadostnosti premij za kritje prihodnjih izgub (npr. zahtevki in računovodski stroški) in obravnava stresnih scenarijev v zvezi s politiko prevzemanja tveganj,

 • sodelovanje pri spremembah in razvoju zavarovalnih produktov.

Upravljanje tveganj:

 • politika prevzemanja tveganj (konsolidacija sistemov točkovanja),

 • izvajanje analize o zadostnosti premij za kritje prihodnjih izgub (npr. zahtevki in računovodski stroški),

 • obravnava stresnih scenarijev v zvezi s politiko prevzemanja tveganj.

Pozavarovanje:

 • ustreznost ureditev pozavarovanja (izračunavanje regresov do pozavarovateljev tertveganji, povezanih spozavarovanjem ter izračunavanje pozavarovalnega delazavarovalno-tehničnih rezervacij,vključno z ustrezno delitvijo na različne pozavarovatelje in tipe pozavarovanj),

 • upravljanje pogodb, računovodstvo in poročanje: sodelovanje pri izdelovanju pozavarovalnih obračunov, sodelovanje pri pripravi četrtletnih poročil.

 

Podpora obvladovanja tveganj:

 • izvajanje raziskav za posodabljanje in/ali razvoj metod v zvezi z modeliranjem tveganj, na katerem temeljiizračun solventnostnih kapitalskih zahtev in minimalnih kapitalskih zahtev,

 • sodelovanje pri procesu lastne ocene tveganja in solventnosti,

 • izvajanje analiz stroškov in koristi, povezanih s ključnimi odločitvami (npr. naložbe v tehnologijo),

 • kvartalno in letno izračunavanje aktuarskega dela za potrebe in izračun solventnostnih kapitalskih zahtev Solventnosti II.

 

Poročanje:

 • zakonodajno poročanje: priprava kvartalnih in mesečnih poročil, sodelovanje pri izdelavi aktuarskega poročila,

 • poročanje vodstvu o zanesljivosti in ustreznosti izračuna zavarovalno-tehničnih rezervacij in vzdrževanje dejavne linije poročanja o ključnih informacijah.

 

Od kandidatov/kandidatk se zahteva:

 • (17002) visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali

 • (17003) magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)

matematične, druge naravoslovne, ekonomske ali druge ustrezne smeri in vsaj 3 (tri) leta ustreznih delovnih izkušenj,

 • zelo dobro znanje angleškega jezika,

 • zelo dobro znanje uporabe računalniških pisarniških orodij,

 • dobro poznavanje področja zavarovanj,aktuarstva in pozavarovanja izkazov zavarovalnic, pozavarovalnic ter zavarovalniških pojmov,

 • poznavanje predpisov s tega področja, predvsem ZZavar, MSRP, predpisi regulatorja.

   

Želeno:

 • znanje hrvaškega ali drugega tujega jezika.

 • opravljeni izpiti s področja aktuarstva, ki omogočajo pridobitev licence pooblaščenega aktuarja.

 

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate/kandidatke vabimo, da nam ponudbe za razpisano delovno mesto z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in elektronskim naslovom za namen obveščanja pošljejo najkasneje do 13. 12. 2019 na naslov:

 

Coface PKZ zavarovalnica d.d.

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

s pripisom: »za razpis - ne odpiraj«

 

ali na elektronski naslov: »kadrovska@coface.com«

Prava informacija je vredna več kot 100 novic

Prave informacije in koristni nasveti lahko pomembno vplivajo na razvoj vašega poslovanja. Bodite vedno na tekočem. Brezplačno se vpišite med prejemnike spletnih novic in prvi boste izvedeli o novostih, zanimivostih in o dogajanju na trgu.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA

To vprašanje je namenjeno preizkusu, ali ste uporabnik ali robot.

6 + 7 =
Rešite to enostavno matematično nalogo. Npr. za 1+3 vnesite 4.

Pogosta vprašanja

 • Kaj vključuje storitev zavarovanja terjatev?

  Storitev zavarovanja terjatev krije rizik neplačila kupcev, ki jim prodajate na odprt račun. Pri Coface PKZ zavarujete terjatve, ki nastanejo pri prodaji blaga in storitev doma ali v tujini.

  Zavarovanje krije komercialne rizike, kot so prekomerna zamuda plačil in primeri insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava), ter nekomercialne ali politične rizike.

  Zavarovanje terjatev vključuje ocenitev bonitete kupcev, oceni sledi odločitev o višini zavarovalnega kritja za posameznega kupca. Zavarovanje terjatev vključuje tudi upravljanje teh: stalno spremljanje kupca in prilagajanje ustrezne višine limita. V primeru nastanka zavarovalnega primera vam izplačamo zavarovalnino.

 • Zakaj zavarovati terjatve? Kaj pridobimo?
  • Varovanje pred finančno izgubo zaradi neplačila,
  • povečanje vaših prihodkov in dobičkonosnosti,
  • izboljšana kreditna sposobnost vašega podjetja in s tem
  • lažji dostop do financiranja.

  Banka namreč prepozna koristi zavarovanja podjetja:

  • zmanjšanje tveganja,
  • povečanje prihodkov in dobičkonosnosti,
  • zmanjšanje stroškov preverjanja kupcev,
  • zagotavljanje visokega nivoja upravljanja tveganj ter posledično
  • izboljšanje vaše bonitete.

  Zavarovanje terjatev vam omogoča varno prodajo na odprt račun (odloženo plačilo) brez dodatnih varščin, ki bi jih sicer morali zagotoviti vaši kupci. V sklopu zavarovanja terjatev vam nudimo tudi pomoč pri reševanju težav s prekomernimi zamudami plačil (opomini, način izterjave ipd.) ter strokovno asistenco (pravni nasveti, informacije o posebnostih poslovanja različnih sektorjev na različnih trgih ipd.).

Kontakt

Davčna ulica 1 (južni vhod)
1000 Ljubljana

To prevent automated spam submissions leave this field empty.