Stališče Coface PKZ v zvezi z epidemijo Covid-19 | Coface PKZ zavarovalnica d.d.

Stališče Coface PKZ v zvezi z epidemijo Covid-19

Spoštovani,
 
v nadaljevanju podajamo stališče Coface PKZ zavarovalnice d.d. v povezavi z epidemijo koronavirusa.
 
 

V skladu z določbami Splošnih pogojev zavarovanja pred komercialnimi riziki Zk-1/07 in Splošnih pogojev zavarovanja pred nekomercialnimi riziki Znk-1/07 ter določbami zavarovalnih pogodb, epidemija koronavirusa sama po sebi ne predstavlja zavarovalega primera (po katerihkoli pogojih), na podlagi katerega bi bili upravičeni do kritja škode. Hkrati poudarjamo, da epidemija ni izključitveni razlog zavarovalnega kritja.

V kolikor imate sklenjeno zavarovalno pogodbo, s katero so zavarovani komercialni riziki, zavarovalni primer nastopi po poteku čakalne dobe, ki je določena v zavarovalni pogodbi (praviloma 180 dni) oziroma z uvedbo insolvenčnega postopka zoper zavarovanega kupca. Če terjatev ob izteku čakalne dobe ni plačana ali je zoper kupca (kadarkoli, lahko že pred zapadlostjo terjatve) uveden insolvenčni postopek, je tako nastopil zavarovalni primer in pri nas lahko uveljavljate povračilo škode.

V primeru, da ste zavarovanje sklenili tudi za t.i. nekomercialne rizike, lahko vložite škodni zahtevek če pride do nastopa zavarovalnega primera, ki je naveden v zavarovalni pogodbi.

Vsak škodni zahtevek bomo presojali posamično in pri tem bomo upoštevali tudi vse ostale dogovore iz zavarovalne pogodbe oziroma Splošnih pogojev.

Zavedamo se, da nastala situacija povzroča težave vsem gospodarskim subjektom (pretrgane/otežkočene dobaviteljske verige/neizpolnitev/nepravilna/prepozna izpolnitev pogodbenih obveznosti/podaljševanje plačilnih rokov/,...), zato pri poslovanju s kupci iz območij, ki so zelo prizadeta z epidemijo, priporočamo dodatno previdnost. Z vidika zavarovalnega kritja, v okviru odobrenih limitov zavarovalnega kritja ter upoštevaje ostale določbe iz zavarovalne pogodbe, ni ovir za nadaljnje dobave.

Vam in vašim bližnjim želimo, da ostanete zdravi in upamo, da se razmere čimprej stabilizirajo.

 

Prijazen pozdrav,

Uprava Coface PKZ zavarovalnice d.d.

Prava informacija je vredna več kot 100 novic

Prave informacije in koristni nasveti lahko pomembno vplivajo na razvoj vašega poslovanja. Bodite vedno na tekočem. Brezplačno se vpišite med prejemnike spletnih novic in prvi boste izvedeli o novostih, zanimivostih in o dogajanju na trgu.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA

To vprašanje je namenjeno preizkusu, ali ste uporabnik ali robot.

1 + 13 =
Rešite to enostavno matematično nalogo. Npr. za 1+3 vnesite 4.

Pogosta vprašanja

 • Kaj vključuje storitev zavarovanja terjatev?

  Storitev zavarovanja terjatev krije rizik neplačila kupcev, ki jim prodajate na odprt račun. Pri Coface PKZ zavarujete terjatve, ki nastanejo pri prodaji blaga in storitev doma ali v tujini.

  Zavarovanje krije komercialne rizike, kot so prekomerna zamuda plačil in primeri insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava), ter nekomercialne ali politične rizike.

  Zavarovanje terjatev vključuje ocenitev bonitete kupcev, oceni sledi odločitev o višini zavarovalnega kritja za posameznega kupca. Zavarovanje terjatev vključuje tudi upravljanje teh: stalno spremljanje kupca in prilagajanje ustrezne višine limita. V primeru nastanka zavarovalnega primera vam izplačamo zavarovalnino.

 • Zakaj zavarovati terjatve? Kaj pridobimo?
  • Varovanje pred finančno izgubo zaradi neplačila,
  • povečanje vaših prihodkov in dobičkonosnosti,
  • izboljšana kreditna sposobnost vašega podjetja in s tem
  • lažji dostop do financiranja.

  Banka namreč prepozna koristi zavarovanja podjetja:

  • zmanjšanje tveganja,
  • povečanje prihodkov in dobičkonosnosti,
  • zmanjšanje stroškov preverjanja kupcev,
  • zagotavljanje visokega nivoja upravljanja tveganj ter posledično
  • izboljšanje vaše bonitete.

  Zavarovanje terjatev vam omogoča varno prodajo na odprt račun (odloženo plačilo) brez dodatnih varščin, ki bi jih sicer morali zagotoviti vaši kupci. V sklopu zavarovanja terjatev vam nudimo tudi pomoč pri reševanju težav s prekomernimi zamudami plačil (opomini, način izterjave ipd.) ter strokovno asistenco (pravni nasveti, informacije o posebnostih poslovanja različnih sektorjev na različnih trgih ipd.).

Kontakt

Davčna ulica 1 (južni vhod)
1000 Ljubljana

To prevent automated spam submissions leave this field empty.